Inschrijving & Kosten

Inschrijving

U kunt zich laten inschrijven door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Dit formulier krijgt u op uw verzoek, digitaal gestuurd. Bij dit formulier is o.a. een pasfoto, een recent uittreksel van de burgerlijke stand, gewaarmerkte diploma’s en cijferlijsten nodig. Daarnaast zijn de vereisten, een Personal Statement, een Resume en het stortingsbewijs (van inschrijf- en intake geld)!
Dit alles stuurt u – mailt u gescand – (inclusief relevante bijlagen) naar ODIBS.
Voor de toelatingsvereisten: zie item opleidingen.

Procedure:
Alle documenten (inschrijfformulier en de bijbehorende relevante bijlagen) worden eerst door het Backoffice van ODIBS beoordeeld en voorzien van een onderbouwde toelatingsadvies.
Dit advies, inclusief de documenten worden voorgelegd aan de toelatingscommissie van ODIBS. Bij een positieve fiattering van de toelatingscommissie, wordt de inschrijving geactiveerd en voorzien van een studentnummer. Dit geeft het recht om aan de gekozen opleiding deel te nemen.

Kosten

De onderstaande opleidingskosten gelden voor de aangeboden academische programma’s in Suriname. De EU-landen en USA, betalen 25 % extra! Per opleiding is een individuele extra intensieve begeleiding c.q. ondersteuning mogelijk, tegen – een tot nader te bepalen – vergoeding.

Ca. 1- jarige PRE-Master opleiding: totale kosten, op aanvraag (excl. inschrijf- en intakegeld)

100 euro inschrijfgeld;
50 euro intakegeld.
Inschrijf- en intakegeld dienen bij de inschrijving direct betaald te worden per bank.

Indien u wordt toegelaten, betaalt u binnen 8 dagen, een voorschot bedrag van 1450 euro voor de opleiding, ANDERS VERVALT uw inschrijving en daarmee ook het reeds gestorte bedrag. Na deze storting is er de mogelijkheid om het totale resterende bedrag in 2 termijnen te betalen, maar wel binnen 6 maanden (na de inschrijving!).

MBA- opleiding: totale kosten, op aanvraag (excl. inschrijf- en intakegeld).

200 euro inschrijfgeld;
75 euro intakegeld.
Inschrijf- en intakegeld dienen bij de inschrijving direct betaald te worden per bank.

Indien u wordt toegelaten, betaalt u binnen 8 dagen, een voorschot bedrag van 1500 euro voor de opleiding, ANDERS VERVALT uw inschrijving en daarmee ook het reeds gestorte bedrag. Na deze storting is er de mogelijkheid om het totale resterende bedrag in 4 termijnen te betalen, maar wel binnen een jaar (na de inschrijving!).

Executive MBA- opleiding: totale kosten, op aanvraag (excl. inschrijf- en intakegeld).

250 euro inschrijfgeld;
100 euro intakegeld.
Inschrijf- en intakegeld dienen bij de inschrijving direct betaald te worden per bank.

Indien u wordt toegelaten, betaalt u binnen 8 dagen, een voorschot bedrag van 1950 euro voor de opleiding, ANDERS VERVALT uw inschrijving en daarmee ook het reeds gestorte bedrag. Na deze storting is er de mogelijkheid om het totale resterende bedrag in 2 termijnen te betalen, maar wel binnen 6 maanden (na de inschrijving!).

3 jarige Ph.D & DBA opleiding: totale promotie kosten, op aanvraag!

450 euro inschrijfgeld;
150 euro intakegeld.
Inschrijf- en intakegeld dienen bij de inschrijving direct betaald te worden per bank.

Indien u wordt toegelaten, betaalt u binnen 8 dagen, een voorschot bedrag van 5000 euro voor de opleiding, ANDERS VERVALT u inschrijving en daarmee ook het reeds gestorte bedrag. Na deze storting is er de mogelijkheid om het resterende bedrag (totale promotie kosten – 5000 euro) in 2 termijnen te betalen, maar wel binnen 1 jaar (na de inschrijving!)