Internationale Accreditatie & Erkenning

Internationale Accreditatie

ODIBS IS ACCREDITED BY ACCREDITATION SERVICE FOR INTERNATIONAL SCHOOLS, COLLEGES AND UNIVERSITIES (ASIC).
ASIC is one the largest and most respected accrediting bodies, with more than 400 accredited institutions in over 70 countries as well as being UK Government approved and members of the CHEA International Quality Group (CIQG).

ASIC accreditation helps students and parents make a more informed choice and will also help a school, college, university, training provider or distance education provider, demonstrate to the international student body that they are a high quality institution.
ASIC is recognised by UKVI in UK, is a member of the CHEA International Quality Group (CIQG) in USA and is listed in their International Directory, is a member of the BQF (British Quality Foundation) and are institutional members of EDEN (European Distance and E-Learning Network).

Erkenning

CRKBO – erkend

CRKBO_InstellingODIBS is officieel ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Dit betekent een officiële erkenning van de kwaliteit van de opleidingsactiviteiten.

Ons opleidingsinstituut heeft de audit voor het CRKBO succesvol afgerond en voldoet daarmee aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs!

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die onderzoekt of opleidingsinstituten aan kwaliteitseisen voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit (uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland, kortweg CPION ’het onafhankelijk auditbureau dat tevens verantwoordelijk is voor ‘toetsing, registratie en diplomering van post-initiële opleidingen’ in Nederland). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Als gevolg van de positieve afronding van de audit staat ODIBS als erkende onderwijsinstelling ingeschreven in het CRKBO register. Een inschrijving in het CRKBO is een erkenning zoals bedoeld in de genoemde Europese richtlijn. Dit betekent dat een onderwijsinstelling regelmatig wordt gecontroleerd en beoordeeld op alle onderdelen waaraan een beroepsopleiding moet voldoen. Gekeken wordt naar de kwaliteit van de opleidingsinstelling zoals de transparantie van de informatie en de verwachting van de studenten.

Door middel van deze erkenning is het tevens mogelijk om opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Als internationale business school streven wij naar optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Registratie in het CRKBO is dan ook een mooie erkenning voor hetgeen waar wij voor staan (onder andere): kwaliteit van de studentprocessen, heldere en eerlijke informatievoorziening, duidelijke doelen en eindkwalificaties, voorzieningen voor studenten die vertraging oplopen, klachtenprocedures, kwaliteit van docenten en van het opleidingsmanagement.

Ook onze docenten zijn geregistreerd in dit CRKBO register.
Zo bent u zeker van de kwaliteit van uw opleiding.CRKBO_Docent