ODIBS, de opleider van en voor U
in Business & Management

OD International Business School, is een jonge dynamische onderwijsinstelling, die hoogwaardige bedrijfskundige opleidingen aanbiedt, in het bijzonder bedoeld voor vooruitstrevende professionals. Om dit te kunnen bieden wordt een leersituatie gecreëerd met het bedrijfsleven, ervaren opleiders en de deelnemende studenten als partij. Hierbij wordt gewerkt vanuit verschillende disciplines. Hierdoor ontstaat een boeiende wisselingwerking tussen kennis en vaardigheden vanuit de verschillende invalshoeken met als voordeel dat u ook van elkaar leert. Dit geeft u een boost in uw verdere carrière.

Het onderwijsprogramma is sterk praktijkgericht. De theorie geconfronteerd met de praktijk, staat centraal. De opgedane kennis wordt direct toegepast in uw eigen bedrijfsomgeving. Uw eigen inbreng, met de input van de medestudenten en de theoretische onderbouwing van de docenten zorgen ervoor dat u stap voor stap het gewenste niveau behaalt.

De aangeboden erkende opleidingen op maat staan open voor professionals, met of zonder een HBO of een bachelordiploma. Bij het aannameproces wordt rekening gehouden met de invloeden van de samenleving en de regio. Deze (post) academische opleidingen worden voornamelijk in het Nederlands gegeven, in zowel Suriname als in Nederland door ervaren internationale professoren.

Samenwerking

ODIBS  werkt intensief samen met  Aston American University (AAUN), Hawaii – USA, website: http://aaun.us/  &
California Institute of Management and Technology (CALIMT), Californië – USA, website: http://calimt.edu/.

                                                     CALIMTlogolong_h79

Voor de (potentiële) studenten en andere belangstellenden is vooral de algemene informatie van AAUN & CALIMT van belang! U wordt verzocht om deze informatie op de websites van AAUN & CALIMT goed door te nemen, met name de items Accreditation & Memberships  en het onderwijsprogramma.

ODIBS is gerechtigd om  – onder auspiciën van AAUN & CALIMT-   de volgende programma’s aan te bieden:

  • Graduate Degree Program, Master in Business & Management (MBA);
  • Doctoral Program, Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management .

Het inschrijfproces, de onderwijsorganisatie, de onderwijsuitvoering inclusief de toetsing/ examinering & beoordeling en de nazorg liggen bij ODIBS.

De degree wordt toegekend door AAUN of CALIMT.